NABBA/WFF SLOVAKIA WORLD FITNESS FEDERATION INTERNATIONAL NABBA INTERNATIONAL
NABBA/WFF SLOVAKIA WORLD FITNESS FEDERATION INTERNATIONAL NABBA INTERNATIONAL

Prihášky do NABBA/WFF SLOVAKIA

Vypísanim tohoto formuláru udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do Nabba/Wff Slovakia podľa 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Beriem na vedomie, že členom sa stávam až po uhradení členského poplatku(35€/rok) 31.03 do 31.03

MENU